Mohai V. Lajos: A vidék mélységes mítosza

vmiítoszaA Savaria University Press gondozásában 2010-ben megjelent kismonográfiában azt mutatja be az író, hogy Kosztolányi a kisváros írója, de emellett a folytatás nélküli világé is. Ezért kapcsolja össze a Sárszeg-regényeket a tízes-húszas évek verstermésével. Hogyan jelenik meg a húszas évek Kosztolányija és az úgynevezett Szabadka-élmény a monarchia kulisszáira vetítve. De vajon hogyan szűrődik át a bethleni konszolidáció tapasztalatán, valamint a közvetlenül azt megelőző évek zilált történelmi mozgásain keresztül a Monarchia “időtlenségének” életérzése – ez a kérdés is foglalkoztatja a húszas évek nagy alkotói periódusában az írót, mindenekelőtt a Pacsirta és az Aranysárkány című regényekben. Még az Esti Kornél művészi hatásának is ez az egyik sarkköve. Posztmonarchiás vonás benne az erősen jelenlévő vidékiesség. A vidékiesség mint negatív, értékhiányos életminőség talán csak a sárszegi regényekben kap nagyobb hangsúlyt, bár ezekben sem ítél végérvényesen, mivel Kosztolányi iróniával ötvözi mondanivalóját. Az Édes Anna krisztinavárosi polgárvilágában, a Vizy-ház mikroklímájával is lépten-nyomon a vidéki élet bensőséges kulisszáira ismerhetünk. Ebből a szempontból az Esti Kornél-történetek is árulkodóak: az írói alteregó utazásai során olyan tapasztalatokra tesz szert, amelyek nem mindig támasztják alá a magyar vidéki élet alacsonyrendűségét.

ISBN: 9786155251672
Reklámok