Kiadványaink

Feltöltés alatt

A SAVARIA UNIVERSITY PRESS KAPHATÓ KÖNYVEI

9700 Szombathely, Károli Gáspár tér 4.

Tel/fax: 94/512-680; e-mail: sup@btk.nyme.hu

ÁTIRATOK SOROZAT

500,–/db

 • Bossányi Katalin: „Mindannyian naivak voltunk…” (1994) –„–

 • Bozóki András: Konfrontáció és konszenzus (1995) –„–

 • Bródy András: Falraborsó (Válogatott mérgelődések) (1997) –„–

 • Bruszt László: A centralizáció csapdája (1995) –„–

 • Miszlivetz Ferenc: A lehetséges határainak újrafogalmazása (1993) –„–

 • P. Szűcs Julianna: A rosszközérzet stílusa (1994) –„–

ISIS KÖNYVEK

 • D. Molnár István: The Hungarians in Modern Polish
  Literature (1919–89
  ) (2003) 1980,–

 • Hankiss Elemér: Hamlet színeváltozásai (Hamlet-értelmezések, 1995) 700,–

 • Lőrinczy Huba: Világkép és regényvilág (Újabb Márai-tanulmányok) (2002) 1980,–

 • Tarján Tamás: Prosperónak nincs pálcája (színikritikák, 2003) 2480,–

 • Szigethy Gábor: ReformKORtársaink (2004) 2480,–

 • Szigethy Gábor: Múltkóstoló (2006) 2500,–

ISES KÖNYVEK

 • Az új Európa a széleken találja ki önmagát? (2002) 1500,–

 • Az EU-bővítés politikai dimenziói (2003) 1500,–

 • Szentes Tamás: Globalizáció, regionális integrációk és nemzeti fejlődés (2002) 2500,–

 • Gordos Árpád: A magyar jojó Európában. Alapkérdések,

belső piac, távlatok (2004) 2900,–

 • Miszlivetz Ferenc – Jody Jensen (szerk.): Az új Európára készülve (2002) 2500,–

 • Zoltán Pogátsa: Europe Now (2004) 2004,–

 • Török Ádám: Stratégiai ágazat stratégia nélkül? (2006) 2480,–

ISES MŰHELYTANULMÁNYOK 400,–/db

 • A liberalizmus furcsa halála – Három interjú Immanuel Wallersteinnel (2000) –„–

 • Hankiss Elemér: Két tanulmány a magyar társadalom

viselkedéskultúrájáról (2000) –„–

 • Kisebbségek és biztonságpolitika Közép- és Délkelet-Európában (2000) –„–

 • Miszlivetz Ferenc: Hol a határ? (2000) –„–

BÁR KÖNYVEK

 • Bokányi Péter: Diskurzusok mellett (Kritikák a mai magyar irod., 2001) 600,–

 • Lőrinczy Huba és Czetter Ibolya (szerk.): „Este nyolckor születtem…”

(A nemzetközi Márai-konferencia előadásai) (2002) 1800,–

 • Szigethy Gábor: Csongor álma (Vörösmarty-esszé)(2001) 980,–

 • Sümegi István: Ontológiai töredékek (2002) 1001,–

 • Goda Imre: Petőfi az iskolában (irodalompedagógia, 2002) 1480,–

 • Vojnits Imre: Amerre nézünk (versek, 2003) 990,–

 • Goda Imre: Szerepváltás a katedrán (irodalompedagógia, 2004) 1480,–

 • Zúgó Róbert: Magamra hagy a vasárnap (versek, 2004) 1000,–

 • Csuk Ferenc: A gát (kisregény, 2004) 980,–

 • Magyar Ferenc: 20. századi drámák (műértelmezések, 2004) 1100,–

 • Magyar Ferenc: Furfang és kaland – Karneváli kavargás

(Boccaccio Dekameronjáról) (2005) 1700,–

 • Pusztay János: Beszakadt aranyhíd (verseskötet) (2005) 500,–

 • Magyar Ferenc: Mai magyar drámák (2006) 1480,–

 • száz év magány” József Attila-tanulmányok (2005) 1937,–

 • Kamarás István: A Sorstalanság sorsa (2006) 944,

 • Pusztay János: Köznapok (verseskötet )(2006) 500,

A TIZENKÉT LEGSZEBB MAGYAR VERS

 • Fűzfa Balázs (szerk.) Szeptember végén (2008) 2500,–

 • Fűzfa Balázs (szerk.) Apokrif (2008) 3000,–

 • Fűzfa Balázs (szerk.) Szondi két apródja (2009) 3000,

 • Fűzfa Balázs (szerk.) Esti kérdés (2009) 3500,

 • Fűzfa Balázs (szerk.) Hajnali részegség (2010)

 • Fűzfa Balázs (szerk.) Levél a hitveshez (2010)

 • Fűzfa Balázs (szerk.) Ki viszi át a Szerelmet (2011)

 • Fűzfa Balázs (szerk.) Kocsi-út az éjszakában (2011)

 • Fűzfa Balázs (szerk.) A közelítő tél (2012)

 • Fűzfa Balázs (szerk.) A vén cigány (2013)

 • Fűzfa Balázs (szerk.) Eszmélet (2013)

 • Fűzfa Balázs (szerk.) Valse triste (2014)

 • Fűzfa Balázs (szerkl.) A 12 legszebb magyar vers – Slam Poetry-átiratokkal 

 • Fűzfa Balázs(szerk.) A 12 legszebb magyar vers – Koltótól Koltóig

DOKTORI (PHD-) ÉRTEKEZÉSEK A SAVARIA UNIVERSITY PRESSNÉL

 • Bokányi Péter: Ahogyan sohasem volt (2007) 1980,–

 • Murai András: Film és kollektív emlékezet (2008) 2500,–

IN HONOREM…

 • Antonio Sciacovelli (szerk.): Con dottrina e con volere insieme.

Esszék, tanulmányok és egyéb írások Hoffmann Béla tiszteletére (2006) 1946

 • Fűzfa Balázs (szerk.): A hajnal frissessége. Esszék, tanulmányok, versek Láng Gusztáv

tiszteletére (2006) 2006,–

 • Fóris Ágota, Fűzfa Balázs, Antonoi Sciacovelli: Nyelvével halad
  a nemzet. Esszék,. tanulmányok és egyéb írások
  Pusztay János tiszteletére
  ( 2008) 1950,

 • Országh László emlékezete. Tudományos konferencia születésének
  centenáriuma tiszteletére
  (2009) 1907,–

SOROZATON KÍVÜLI KIADVÁNYOK

 • Ágoston Magdolna: Az orosz történelmi források terminológiája (2004) 3500,–

 • Borsody István: Az új Közép-Európa (1998) 2500,–

 • Borsody István: Beneš (hasonmás kiadás) (2001) 1400,–

 • Ferenc Miszlivetz: Illusions and Realities (1999) 2500,–

 • Imre Gráfik: Sings in Culture and Tradition (1998) 1680,–

 • Hoffmann Béla: A látóhatár mögött (Olasz irodalmi tanulmányok, 2002) 1480,–

 • Hankisss Elemér: Fordulópont? (2001. szeptember 11-e) (füzet,2001) 200,–

 • Jody Jensen (szerk.): Europe Bound (2003) 3500,–

 • László Nowinszky (eds.): The Handbook of Light Trapping (2004) 3500,–

 • Lőrinczy Huba: „…személyiségnek lenni a legtöbb…”

(Márai-tanulmányok) (1993) 600,–

 • Miszlivetz Ferenc: Európa jövője (füzet) (2002) 400,–

 • Miszlivetz Ferenc (szerk.): Közép-európai változások (1998) 600,-

 • Miszlivetz Ferenc: Közép-Európa a kapuk előtt (2001) 1400,-

 • Nagy Endre: Szociokalandozások (Válogatott szociológiai tanulm., 2003) 2950,–

 • Nowinszky László (szerk.): A fénycsapdázás kézikönyve (2003) 2400,–

 • Jody Jensen & Ferenc Miszlivetz (eds.): Paradoxes and Perspectives(1998) 2400,–

 • Pusztay János: Búcsú váramtól (Szombathely jövőképe, 2004) 1000,–

 • Róbert Simon: Islam and Otherness (2003) 3500,–

 • Tallár Ferenc (szerk.): Az individuum és az európai tradíció (2004) 1980,–

 • Miszlivetz Ferenc: Új szuverén születik. Az európai konstrukció (2005) 2500,–

 • Grüll Tibor: A gyökér és az ágak. Tanulmányok az ókori zsidóság

és kereszténység történetéből. (2005) 2900,

 • Gábor A. Tóth (szerk.): Auxology (2005) 2000,

 • Pusztay János: to popo ez is (verseskötet) (2005) 500,

 • Nagy J. Endre: Kis prométheuszi pillanatok (2006) 2480,–

 • Imre László: Arany János balladái (2006) 1490,–

 • Czirók Zoltán: A polgári és katonai repülés kezdetei Szombathelyen
  (1911–1921) (2006) 1921,

 • Federmayer István: A velünk élő ókor (2007) 1480,–

 • Balla D. Károly: A Pilinszky-projektum (2008) 990,

 • Nowinszky László (sszerk.): A Hold és a fénycsapdázás (2008) 2500,–

 • László Nowinszky (ed): Light Trapping and the Moon (2008) 3500,–

 • Jankó Ferenc-Tóth Imre:Változó erővonalak Nyugat-Pannóniában. 2500,
  Történelmi és földrajzi esszé
  (2008)

 • Nédli Balázs-Pienták Attila-Sipos Lajos (szerk.) Közelítések…
  Babits Mihály életművéről születésének 125. évfordulóján
  (2008) 3500,

 • Balla D. Károly: Harmadvalaki. Versek, 1999-2008 (2009) 2000,

 • Miszlivetz Ferenc (szerk.) Eredeti válságfelhalmozás (2009) 2800,

 • Miszlivetz Ferenc (szerk.) Válság világrendszer-szemléletben (2009) 3200,

 • Láng G. -Urbán L. (összeá) Dsida Jenő összegyűjtött versei (2009) CD 1480,–

 • Pusztay János-Masszi Ferenc: Az éjszaka képei. Hatvanhat haiku (2009) 1000,–

 • Czérna Ágnes: Tanyaszínház 1978-2008 (Forum Kiadóval közösen) (2009) 2500,–

 • Czetter I.-Juhász A.-Kovács Á. (szerk.): Hagyomány és kánon.
  A Nyugat első száz éve
  (2009) 2480,

 • Vilcsek Béla: Radnóti Miklós (2009) 1944,

Kiadványok kiegészítése:

2009:

 • Köbölkuti Katalin, Molnár Katalin szerk.: Országh László emlékezete

 • Bakó Béla: Új polgári kaszinó

 • Marján Attila: Esszék Európáról

 • Mezősi Miklós: Ezek itten csatolt fájlok

 • Pók Attila: The Politics of Hatred in the Middle of Europe – Scapegoating in Twentieth Century Hungary History and Historiograhy

2010:

 • Pusztay János: A délszaka képei

 • Fűzfa Balázs: Trieszt felé 1-2.

 • Mohai V. Lajos: A sárszegi regények és környezetük – Vonások Kosztolányi Dezső 1920-as évekbeli munkásságához

 • Miszlivetz Ferenc: A világrendszer ingája és a Jövőegyetem – Beszélgetések Immanuel Wallersteinnel

 • John McCourt (ford: Mihálycsa Erika): A virágzás évei – James Joyce Triesztben (1904-1920)

 • Rónaszéki Linda: Mese a zoknisfiókból

 • Pienták Attila: Rém – Novellák

2011:

 • Miszlivetz Ferenc: A bizonyosság vége avagy quo vadis demokrácia?

 • Lakatos Éva: A magyar színházi folyóiratok bibliográfiája (1778-1948)

 • Serge Latouche: A nemnövekedés diszkrét bája

 • Sümegi István: Alanyi filozófia – Irodalmi-bölcseleti írások

 • Nyilasi Balázs: Arany János balladái

 • Nagy Attila; Köntös Nelli; Imre Angéla: Az olvasás össztantárgyi feladat

 • Láng Gusztáv ; Urbán László: Dsida Jenő összegyűjtött versei

 • Pusztay János: Egy nap

 • Tarján Tamás: Godot-ra tárva – Színikritikák

 • Végh Balázs Béla: Kalandozások a gyermekirodalomban

 • Szecsődi Krisztián: Mákmezei Fülefütty Galléros Füge manó – Mánli nagy útja

 • Finta Gábor: Modernitás és modernizáció – Tanulmányok a modern magyar próza és kritikai gondolkodás témaköréből

 • Békés Pál (ford: Stephen Humphreys) : Nyelvlecke – A lesson in aspiration; Két elfeledett Virágh a magyar pagonyból – Two neglected Blooms in the Hungarian woods

2012:

 • Márkus Tibor: A jazz elmélete

 • Finta Gábor, Fűzfa Balázs (szerk.): „… ami biztosan van…” Itt kezdődött a posztmodern?

2013:

 • Finta Gábor, Fűzfa Balázs (szerk.) Az irodalomtanítás innovációja

 • BÁR 2012/1

 • BÁR 2012/2

 • Bodrogi Ferenc Máté, Finta Gábor (szerk.) Mi az oka, hogy Magyarországban az irodalomtanítás modernsége lábra nem tud kapni?

2014:

 • Kiss Márton (szerk.) „Mint észrevétlenül…” Középiskolások, egyetemisták írásai a holokausztról

 • Márkus Tibor: A jazz elmélete II.

 • Tarján Tamás: A tragédia emberei – Színikritikák 2010-2011

 • Pienták Attila: A zöld ezerszínű változatai

 • Imre László: Arany János balladái

 • Fűzfa Balázs: Arany János, a „nyelvrontó” – Tanulmányok Arany János költészetéről

 • Fűzfa Balázs (szerk.): Az én füzetem – A Kristóf Ágota A Nagy füzet című regényéről ás Szász János A nagy füzet című filmjéről 2013. november 6-án, a Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Padagógusképző Karán rendezett diákkonferencia szerkesztett anyaga

 • Jody Jensen and Ferenc Miszlivetz: GLOBAL CHALLENGES – EUROPEAN AND LOCAL ANSWERS – The Rise of Glocality in Europe

 • Pusztay János: Szarkagábor, szurtus dudu és más jómadarak

 • Mező Edina: Tartogatom magam

2015:

 • Bokányi Péter: „… itt álltál valaha” – Esszék, tanulmányok

 • Márkus Tibor: A jazz elmélete III.

 • Csapó Tamás – Lenner Tibor: Budapest településmorfológiája

 • Pusztay János: Kertemben lakozik egy kerek esztendő

 • Márkus Tibor: Mysterious Tales (2CD)

 • Rozmán Kristóf (szerk.) Parazsak

 • Láng Gusztáv: Tiltakozó szomorúság

 • Fűzfa Balázs: Why is it beautiful?

 • N. Tóth Ágnes: A pedagógia adósságai

 • BÁR XIX. évf. 1-4. szám

 • Fűzfa Balázs (szerk.): „… A KÖLTŐ SOSE LÓDÍT”

 • Sz. Tóth Gyula: Egy franciatanár irodalmi kalandjai

 • Finta Gábor, Fűzfa Balázs (szerk.): „… száz év múlva is emlékezett dolgokra…” Ottlik Géza első évszázada

 • Sudár Lászlóné T. Molnár Zsuzsanna: Juditból Malvina lesz

 • Nagy J. Endre: Tizenkét költemény 

2016:

 • Kelemen Zoltán: Középkorom
 • Csuk Ferenc: Álmok vermeiben- A női szépség
 • Mohai V. Lajos: A vidék mélységes mítosza
 • Winkler Márta: Örömre nevelni
 • Sipos Lajos: Modernitások, alkotók, párbeszédek
 • Kormos Györgyi: Égi múzsa
 • Pusztay János: Köröttem a világ
 • Goda Imre: Rend és ritmus
 • Káposztay János, Sipos Lajos: A könyvteremtő ember
 • Szénási Zoltán: Örökkék ég alatt
Reklámok